Johan Grant
johangrant

VERKSAMHET

Rådgivning till verksamheter och individer.

Verksamhet

 

ASSESSMENT

Skarpa analyser och bedömning av nuvarande eller framtida nyckelpersoner för att göra utvärdering eller ta ett viktigt beslut. Professionell och personlig hantering av kandidater ger rätt underlag oavsett fullskalig assessment eller 360-testmetoder.


STYRELSESUPPORT

Skräddarsydd support till växande ägarledda privata och börsnoterade bolag. Skapa eller forma förutsättningar för framtida dynamisk ledning med strategiskt insikt, nödvändig kunskap och handlingskraft.LEDARSKAP OCH COACHING

Ledarskapsutveckling som skapar beteende-förändring och ger synlig effekt i konkreta handlingar och resultat. Beprövade metoder som utvecklar ledare som säger som det är och gör som de säger, m.a.o. ledare som (verkligen) leder.


SUCCESSION

Planering och riskbedömning i kombination med analys av verksamhetens framgångsfaktorer för att bibehålla, utveckla eller förändra resurserna. Stöd för planering och tidiga (eller akuta) insatser i skiften av nyckelpersoner, VD, styrelse och generationsbyten.KONFLIKTLÖSNING

Konflikter växer utan hänsyn till personer eller policys. Insatser på plats där parterna möts och startar en process för konfliktlösning där alla medverkar ger mätbart resultat.


FÖRELÄSNINGAR OCH FORSKNING

Underhållande och utmanande föreläsningar med insikter i arbetslivets psykologi och i de ibland osynliga med likväl högst verkliga effekterna och hur du bäst hanterar dem.

Forskning i organisationspsykologi.