Johan Grant
johangrant
Banner web JOHAN GRANT.png

JOHAN GRANT

Rådgivning

 

Ledarskap - baserat på tillitskultur

”Tillit är ett av Sveriges främsta konkurrensfördelar. Efter 20 år som rådgivare åt ledningar i både offentlig och privat verksamhet har jag noterat ett tydligt mönster: Verksamhetsorienterade ledningar är mer hållbart framgångsrika än resultatorienterade.

De förra fokuserar på organisationens huvuduppgift, är långsiktiga, skapar tillitskultur och förstår att framgång är en konsekvens av väl utfört arbete. De senare fokuserar på anseende, är kortsiktiga och försöker påverka organisationens anseende direkt, utan att behöva ”ta omvägen” via bra verksamhet. Det gör dem sårbara för dysfunktionell gruppdynamik.”

Ta kontakt för ett samtal, eller använd nedan kontaktlänk för att ta reda på om någon av tjänsterna passar ert behov.

 

Kontakt

➤ ADRESS

Österlånggatan 43
111 31 Stockholm, Sverige

☎ KONTAkT

johan@johangrant.se
+46 (0) 707-33 00 99

 

Verksamhet


ASSESSMENT

Det behövs en frank analys och bedömning av nyckelpersoner i verksamheten just nu eller för framtiden. Att våga vara noggrann och reflekterande i utvärderingen lönar sig. Fullskalig assessment eller 360-testmetoder vid behov.


STYRELSESUPPORT

Skräddarsydd support till växande ägarledda privata och börsnoterade bolag. Skapa eller forma förutsättningar för en dynamisk ledning med strategiskt insikt, nödvändig kunskap och handlingskraft.


LEDARSKAP och coaching

Ledarskapsutveckling som ger beteende-förändring och synlig effekt i konkreta handlingar och resultat. Verksamheten utvecklar ledarskap som säger som det är och gör som de säger, m.a.o. ledare som (verkligen) leder.


ÄGARSUCCESSION

Planering och riskbedömning i kombination med analys av vad som behövs för att behålla nödvändig kompetens, utveckla verksamheten eller förändra dynamiken. Stöd för planering och tidiga (eller akuta) insatser i skiften av nyckelpersoner, VD, styrelse och generationsbyten.


KONFLIKTlösning

Konflikter växer utan hänsyn till personer eller policys. Insatser på plats där parterna möts och startar en process för konfliktlösning där alla medverkar ger mätbart resultat.


FÖRELÄSNINGAR och forskning

Hype-fria och kontroversiella föreläsningar som ger insikter i arbetslivets psykologi bortom management-litteraturen och i de ibland osynliga med likväl högst verkliga effekterna och hur du bäst hanterar dem.

Forskning i organisationspsykologi.

 

 
 
 
 

Vill du ha en pratstund?

Använd formuläret nedan för att ta kontakt. Var så tydlig som möjligt kring din fråga eller dina funderingar. För att få förutsättningar att svara på din förfrågan, börja med att förklara din situation och avsluta med vad du helst vill uppnå. Det går bra att maila eller ringa för att föreslå ett möte.

Söker du jobb eller uppdrag, börja med att maila en resumé.

Namn *
Namn
Tänk på att inte inkludera konfidentiell eller känslig information i din förfrågan.
 

 
“The most fundamental assumption
of the underground managerial world
is that truth is a good idea
when it is not embarrassing or threatening

– the very conditions under which truth is especially needed.”
— Chris Argyris